Back

รายละเอียดหลักสูตร > ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬา กีฬา แบดมินตัน ระดับ 3 ครั้งที่ 1

ชื่อหลักสูตร ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬา กีฬา แบดมินตัน ระดับ 3 ครั้งที่ 1
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ตัดสินกีฬา
ชนิดกีฬา แบดมินตัน
ระดับ 3
ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 5/7/2561 - 10/8/2561
ช่วงเวลาฝึกอบรม 23/8/2561 - 26/8/2561
ปีงบประมาณ 2561
แหล่งที่มาของงบประมาณ กรมพละศึกษา
สถานที่ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จำนวนเปิดรับ 32
วิทยากร
รายละเอียด ระยะเวลาในการฝึกอบรม 40 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 14 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 26 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สมัครเข้าเรียน กรุณายืนยันคุณสมบัติก่อน