Back

รายละเอียดหลักสูตร > ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬา แบดมินตัน ระดับ 3 ครั้งที่ 2

ชื่อหลักสูตร ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬา แบดมินตัน ระดับ 3 ครั้งที่ 2
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ตัดสินกีฬา
ชนิดกีฬา แบดมินตัน
ระดับ 3
ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 22/7/2561 - 24/8/2561
ช่วงเวลาฝึกอบรม 23/8/2561 - 26/8/2561
ปีงบประมาณ 2561
แหล่งที่มาของงบประมาณ กรมพละศึกษา
สถานที่ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จำนวนเปิดรับ 27
วิทยากร
รายละเอียด ระยะเวลาในการฝึกอบรม 40 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 14 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 26 ชั่วโมง
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สมัครเข้าเรียน กรุณายืนยันคุณสมบัติก่อน