ระบุ Username ที่ได้สมัครไว้ จากนั้นกด Email OTP หรือ Mobile OTP
เพื่อส่งรหัสไปทาง Email หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่บันทึกข้อมูลไว้
เลขประจำตัวประชาชน (Username) *
รหัส OTP *
New Password *
Confirm Password *
Captcha *
captcha
ระบุรหัสที่แสดงให้ถูกต้อง